Proszę wybrać szkolenie:

Nowe ograniczenie REACH wymaga, aby pracownicy mający do czynienia z diizocyjanianami ukończyli szkolenia w zależności od ich zastosowania. Rozporządzenie określa 3 poziomy szkoleń, szkolenie podstawowe (poziom I), szkolenie średniozaawansowane (poziom II) oraz szkolenie zaawansowane (poziom III). Treść szkoleń została opracowana przez ekspertów z dziedziny EHS. Niniejsza matryca pomoże Państwu w wyborze odpowiedniego szkolenia.  

Podpowiedź: Jeśli wybrali Państwo tylko szkolenie ogólne, proszę pamiętać, że nie obejmuje ono szkolenia pośredniego i zaawansowanego, o którym mowa w załączniku XVII do rozporządzenia REACH, pozycja 74. Wszystkie pozostałe sektory zastosowań zawierają już szkolenie ogólne i nie ma potrzeby wybierać dodatkowo szkolenia ogólnego.  

Aby zarejestrować grupę uczestników szkolenia prosimy o skorzystanie z naszej strony  Admin Account.

Przed rejestracją proszę wybrać język szkolenia w prawym górnym rogu.

Sektory zastosowań

Szkolenie ogólne

Szkolenie ogólne

Szkolenie to obejmuje wyłącznie szkolenie podstawowe (poziom 1). - 045

Kleje i uszczelniacze

Kleje i uszczelniacze

Tutaj znajdziesz szkolenia dla pracowników stosujących kleje poliuretanowe lub uszczelniacze:
Budownictwo 

 • jednoskładnikowe pianki PU - 048

 • szczeliwa do spoin - 48

 • kleje i powłoki podłogowe - 049 (zawiera  048)

 • żywice do iniekcji pęknięć - 050 (zawiera  048) 

 • Instalacje - 048

Inne zastosowania zawodowe

 • Naprawa pojazdów  - 048

 • Stolarstwo- 048

 • Inne zastosowania - 048

Przemysłowe zastosowanie klejów poliuretanowych

 • Zakłady przemysłowe i fabryki, bezpośrednie zastosowanie z małych opakowań - 051

 • Industrial bonding at ambient temperature without spraying - 052

 • Przy wysokich temperaturach (powyżej 45 °C) i/lub dużej prędkości i/lub natryskiwaniu - 053 (zawiera  052) 

 • Konserwacja lub naprawa maszyn używanych do nakładania klejów - 054

 • W przypadku każdego innego zastosowania należy wybrać szkolenie - 052 

Powłoki

Powłoki 

W tym miejscu można znaleźć szkolenia dla pracowników, którzy:

 • Nakładają powłoki pędzlem lub wałkiem
 • Nakładają powłoki przez zanurzenie lub polewanie
 • Malują natryskowo w wentylowanej kabinie
 • Malują natryskowo poza wentylowaną kabiną
 • Stosują w drukarniach farby zawierające diizocjaniany

Szkolenie to obejmuje również zastosowania polimocznika

 

 

Elastomery i włókna

Elastomery i włókna

Tutaj można znaleźć szkolenia dla pracowników w fabrykach,

 • Produkcja elementów formowanych
 • Produkcja TPU
 • Produkcja włókien elastycznych

Sztywne pianki izolacyjne

Sztywne pianki izolacyjne

Tutaj można znaleźć szkolenia dla pracowników

 • produkcja pianek izolacyjnych w fabrykach
 • stosowanie pianki natryskowej (obejmuje również polimocznik)  

 

(Pół)elastyczne pianki

(Pół)elastyczne pianki
Tutaj można znaleźć szkolenia dla pracowników

 • w fabrykach produkujących elastyczną piankę Slabstock
 • W fabrykach produkujących Elastyczną Piankę Formowaną

Szkolenie trenera

Szkolenie trenera

Tutaj można znaleźć sesje "Train the trainer" na temat bezpiecznego stosowania i obchodzenia się z diizocyjanianami.

 

Drewno i odlewnictwo / Wytwarzanie mieszanin zawierających diizocyjaniany / Inne zastosowania

Drewno i odlewnictwo

Tutaj można znaleźć szkolenia dla pracowników w fabrykach, 

 • produkcja wyrobów z komponentów drewnianych
 • zastosowanie diizocyjanianów w odlewnictwie

Wytwarzanie mieszanin zawierających diizocyjaniany / Inne zastosowania

Tutaj można znaleźć szkolenia z następujących zadań:

 • Czyszczenie i odpady
 • Konserwacja i naprawa
 • Postępowanie z otwartymi mieszaninami 
 • Produkcja i formowanie produktów zawierających diizocyjaniany

Wskazówka: Jeśli nie znajdziesz konkretnej ścieżki treningowej, podążaj za treningiem ogólnym.

Filtry

Dostępne szkolenia

Zarejestruj

003 Natryskiwanie w wentylowanej kabinie, postępowanie z otwartymi mieszaninami, czyszczenie i odpady

Zarejestruj

005 - Malowanie pędzlem lub wałkiem, postępowanie z otwartymi mieszaninami, czyszczenie i odpady

Zarejestruj

007 - Nakładanie przez zanurzanie lub polewanie, postępowanie z otwartymi mieszaninami, czyszczenie i odpady

Zarejestruj

011 Natryskiwanie poza kabiną lakierniczą, postępowanie z otwartymi mieszaninami

Zarejestruj

012 Zastosowania odlewnicze

Zarejestruj

013 Inne (nie natryskowe) metody nakładania klejów i szczeliw

Zarejestruj

015 Postępowanie z mieszaninami otwartymi, czyszczenie i odpady

Zarejestruj

18 - Natryskiwanie w wentylowanej kabinie, czyszczenie i odpady

Zarejestruj

019 Profesjonalne malowanie - aplikacja w kabinie lakierniczej

Zarejestruj

020 Malowanie pędzlem lub wałkiem, postępowanie z otwartymi mieszaninami, czyszczenie i odpady

Zarejestruj

022 Malowanie pędzlem lub wałkiem, czyszczenie i odpady

Zarejestruj

023 Profesjonalne malowanie - malowanie pędzlem lub wałkiem

Zarejestruj

024 Nakładanie przez zanurzanie lub polewanie, postępowanie z gorącymi lub ciepłymi preparatami chemicznymi (≥ 40°C), czyszczenie i odpady

Zarejestruj

033 Natryskiwanie poza kabiną lakierniczą, postępowanie z gorącymi lub ciepłymi preparatami chemicznymi

Zarejestruj

034 Profesjonalne malowanie - natryskiwanie powłok na zewnątrz