Επιλέξτε την εκπαίδευσή σας:

Ο νέος περιορισμός REACH απαιτεί από τους εργαζόμενους που χειρίζονται διισοκυανικά να ολοκληρώνουν εκπαιδεύσεις ανάλογα με τις χρήσεις τους. Ο κανονισμός ορίζει 3 επίπεδα κατάρτισης, τη βασική κατάρτιση (επίπεδο Ι), την ενδιάμεση κατάρτιση (επίπεδο ΙΙ) και την προηγμένη κατάρτιση (επίπεδο ΙΙΙ). Το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων έχει αναπτυχθεί από εμπειρογνώμονες στον τομέα της EHS.  

Υπόδειξη: Εάν επιλέξετε μόνο τη γενική κατάρτιση, λάβετε υπόψη ότι δεν περιλαμβάνεται η ενδιάμεση και προχωρημένη κατάρτιση που αναφέρεται στην καταχώριση 74 του παραρτήματος XVII του περιορισμού REACH. Όλοι οι άλλοι τομείς εφαρμογής περιλαμβάνουν ήδη τη γενική κατάρτιση και δεν χρειάζεται να επιλέξετε τη γενική κατάρτιση επιπλέον.  

Για να δηλώσετε μια ομάδα εκπαιδευομένων, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το Admin Account. Λάβετε υπόψη ότι κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι η εγγραφή πολλών ατόμων με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα δημιουργήσει σφάλματα.

 

! Παρακαλώ επιλέξτε τη γλώσσα της εκπαίδευσής σας στην πάνω δεξιά γωνία πριν την εγγραφή σας !

Δημοσιεύουμε τις εκπαιδεύσεις σε κύματα- αυτή τη στιγμή οι εκπαιδεύσεις για τα συγκολλητικά και τα στεγανωτικά είναι διαθέσιμες στη γλώσσα σας:

Τομείς εφαρμογής

Βασική εκπαίδευση

Βασική εκπαίδευση

Αυτή η εκπαίδευση καλύπτει μόνο τη βασική εκπαίδευση (Επίπεδο 1). - 045

Συγκολλητικά και στεγανωτικά

Συγκολλητικά και στεγανωτικά

Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαίδευση για εργαζόμενους που εφαρμόζουν κόλλες ή στεγανωτικά PU:

Κατασκευή

 • αφροί PU ενός συστατικού - 048

 • στεγανωτικά αρμών - 48

 • συγκολλητικά και επιχρίσματα δαπέδων - 049 (περιλαμβάνει το 048)

 • ρητίνες έγχυσης ρωγμών - 050 (περιλαμβάνει 048) 

 • Υδραυλικά - 048

Άλλες επαγγελματικές εφαρμογές

 • Επισκευή οχημάτων - 048

 • Ξυλουργική - 048

 • Άλλες εφαρµογές - 048

Βιομηχανική εφαρμογή συγκολλητικών πολυουρεθάνης

Coatings

Coatings 

Here you can find trainings for workers who apply:

 • Coatings by brush or roller
 • Coatings by dipping or pouring 
 • Spray-coat in a ventilated booth
 • Spray-coat outside a ventilated booth
 • Diisocyanates containing inks in print shops

These training also cover Polyurea applications.

 

 

Elastomers and Fibers

Elastomers and Fibers

Here you can find trainings for workers in factories, 

 • Producing moulded parts 
 • Producing TPU
 • Producing elastic fibers

Άκαμπτοι αφροί μόνωσης

Άκαμπτοι αφροί μόνωσης

Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαιδεύσεις για εργαζόμενους

 • παραγωγή μονωτικών αφρών σε εργοστάσια

 • εφαρμογή αφρού ψεκασμού (καλύπτει και την πολυουρία)  

 

(Ημι)εύκαμπτοι αφροί

(Ημι)εύκαμπτοι αφροί

Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαιδεύσεις για εργαζόμενους

 • σε εργοστάσια παραγωγής εύκαμπτου αφρού Slabstock

 • Σε εργοστάσια παραγωγής εύκαμπτου μορφοποιημένου αφρού

Wood and Foundry

Wood and Foundry

Here you can find training for workers in factories, 

 • producing Wood Component Products
 • applying Diisocyanates in Foundry Applications

Manufacturing of mixtures containing Diisocyanates / Other Uses

Other Uses

Here you can find trainings for the following tasks:

 • Cleaning and Waste
 • Maintenance and repair
 • Handling open mixtures 
 • Manufacturing and formulation Diisocyanates- containing products

Hint: Should you not find a specific training path, follow the general training.
 

Filters

Διαθέσιμες εκπαιδεύσεις

Κλείσε Θέση Τώρα

003 Συντήρηση και επισκευή με πιθανή επαφή με διισοκυανικό, καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

005 -Επικαλύψεις με πινέλο ή ρολό, χειρισμός ανοικτού μείγματος, καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

007 -Εμβάπτιση ή έκχυση, χειρισμός ανοικτού μείγματος, καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

011 Εφαρμογές ψεκασμού εκτός θαλάμου ψεκασμού

Κλείσε Θέση Τώρα

012 Εφαρμογές χυτηρίου

Κλείσε Θέση Τώρα

013 Άλλες (μη ψεκαστικές) μέθοδοι εφαρμογής συγκολλητικών και στεγανωτικών ουσιών

Κλείσε Θέση Τώρα

015 Χειρισμός ανοικτού μείγματος, καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

018 Ψεκασμός σε αεριζόμενη καμπίνα, καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

019 Επαγγελματική βαφή - Εφαρμογή σε θάλαμο ψεκασμού

Κλείσε Θέση Τώρα

020 Επίστρωση με πινέλο ή ρολό, χειρισμός ανοικτού μίγματος, καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

022 Επίστρωση με πινέλο ή ρολό, καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

023 Επαγγελματική ζωγραφική - Ζωγραφική με πινέλο ή ρολό

Κλείσε Θέση Τώρα

024 Dipping and Pouring, Open handling of hot and warm formulations (45°C), Cleaning and Waste

Κλείσε Θέση Τώρα

033 Spraying outside a ventilated booth , Open handling of hot or warm formulation

Κλείσε Θέση Τώρα

034 Επαγγελματική βαφή - Ψεκασμός επιχρισμάτων σε εξωτερικό χώρο