Επιλέξτε την εκπαίδευσή σας:

Ο νέος περιορισμός REACH απαιτεί από τους εργαζόμενους που χειρίζονται διισοκυανικά να ολοκληρώνουν εκπαιδεύσεις ανάλογα με τις χρήσεις τους. Ο κανονισμός ορίζει 3 επίπεδα κατάρτισης, τη βασική κατάρτιση (επίπεδο Ι), την ενδιάμεση κατάρτιση (επίπεδο ΙΙ) και την προηγμένη κατάρτιση (επίπεδο ΙΙΙ). Το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων έχει αναπτυχθεί από εμπειρογνώμονες στον τομέα της EHS.  

Υπόδειξη: Εάν επιλέξετε μόνο τη γενική κατάρτιση, λάβετε υπόψη ότι δεν περιλαμβάνεται η ενδιάμεση και προχωρημένη κατάρτιση που αναφέρεται στην καταχώριση 74 του παραρτήματος XVII του περιορισμού REACH. Όλοι οι άλλοι τομείς εφαρμογής περιλαμβάνουν ήδη τη γενική κατάρτιση και δεν χρειάζεται να επιλέξετε τη γενική κατάρτιση επιπλέον.  

Για να δηλώσετε μια ομάδα εκπαιδευομένων, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το Admin Account. Λάβετε υπόψη ότι κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι η εγγραφή πολλών ατόμων με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα δημιουργήσει σφάλματα.

 

! Παρακαλώ επιλέξτε τη γλώσσα της εκπαίδευσής σας στην πάνω δεξιά γωνία πριν την εγγραφή σας !

Δημοσιεύουμε τις εκπαιδεύσεις σε κύματα- αυτή τη στιγμή οι εκπαιδεύσεις για τα συγκολλητικά και τα στεγανωτικά είναι διαθέσιμες στη γλώσσα σας:

Τομείς εφαρμογής

Βασική εκπαίδευση

Βασική εκπαίδευση

Αυτή η εκπαίδευση καλύπτει μόνο τη βασική εκπαίδευση (Επίπεδο 1). - 045

Συγκολλητικά και στεγανωτικά

Συγκολλητικά και στεγανωτικά

Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαίδευση για εργαζόμενους που εφαρμόζουν κόλλες ή στεγανωτικά PU:

Κατασκευή

 • αφροί PU ενός συστατικού - 048

 • στεγανωτικά αρμών - 48

 • συγκολλητικά και επιχρίσματα δαπέδων - 049 (περιλαμβάνει το 048)

 • ρητίνες έγχυσης ρωγμών - 050 (περιλαμβάνει 048) 

 • Υδραυλικά - 048

Άλλες επαγγελματικές εφαρμογές

 • Επισκευή οχημάτων - 048

 • Ξυλουργική - 048

 • Άλλες εφαρµογές - 048

Βιομηχανική εφαρμογή συγκολλητικών πολυουρεθάνης

Επιχρίσματα

Επιχρίσματα

Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαιδεύσεις για τους εργαζόμενους που υποβάλλουν αίτηση:

 • Επιστρώσεις με πινέλο ή ρολό
 • Επικαλύψεις με εμβάπτιση ή έκχυση
 • Επίστρωση με ψεκασμό σε αεριζόμενο θάλαμο
 • Ψεκασμός-επίστρωση εκτός αεριζόμενου θαλάμου
 • Μελάνια που περιέχουν διισοκυανικά σε τυπογραφεία

Η εκπαίδευση αυτή καλύπτει επίσης τις εφαρμογές πολυουρίας.

 

 

Ελαστομερή και ίνες

Ελαστομερή και ίνες

Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαιδεύσεις για εργαζόμενους σε εργοστάσια,

 • Παραγωγή χυτευμένων εξαρτημάτων
 • Παραγωγή TPU
 • Παραγωγή ελαστικών ινών

Άκαμπτοι αφροί μόνωσης

Άκαμπτοι αφροί μόνωσης

Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαιδεύσεις για εργαζόμενους

 • παραγωγή μονωτικών αφρών σε εργοστάσια

 • εφαρμογή αφρού ψεκασμού (καλύπτει και την πολυουρία)  

 

(Ημι)εύκαμπτοι αφροί

(Ημι)εύκαμπτοι αφροί

Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαιδεύσεις για εργαζόμενους

 • σε εργοστάσια παραγωγής εύκαμπτου αφρού Slabstock

 • Σε εργοστάσια παραγωγής εύκαμπτου μορφοποιημένου αφρού

Εκπαίδευση του εκπαιδευτή

Εκπαίδευση του εκπαιδευτή

Εδώ θα βρείτε συνεδρίες "Εκπαίδευσης του εκπαιδευτή" για το θέμα της ασφαλούς χρήσης και χειρισμού των διοισοκυανικών

Ξύλο και χυτήριο / Παραγωγή μειγμάτων που περιέχουν διισοκυανικά / Άλλες χρήσεις

Ξύλο και χυτήριο

Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαίδευση για τους εργαζόμενους στα εργοστάσια,

 • παραγωγή προϊόντων από ξύλο
 • Εφαρμογή διισοκυανικών σε εφαρμογές χυτηρίου

Άλλες χρήσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαιδεύσεις για τις ακόλουθες εργασίες:

 • Καθαρισμός και απόβλητα
 • Συντήρηση και επισκευή
 • Χειρισμός ανοικτών μειγμάτων
 • Παραγωγή και διαμόρφωση προϊόντων που περιέχουν διισοκυανικές ενώσεις

Συμβουλή: Αν δεν βρείτε κάποιο συγκεκριμένο μονοπάτι εκπαίδευσης, ακολουθήστε τη γενική εκπαίδευση.

Filters

Διαθέσιμες εκπαιδεύσεις

Κλείσε Θέση Τώρα

003 Συντήρηση και επισκευή με πιθανή επαφή με διισοκυανικό, καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

005 -Επικαλύψεις με πινέλο ή ρολό, χειρισμός ανοικτού μείγματος, καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

007 -Εμβάπτιση ή έκχυση, χειρισμός ανοικτού μείγματος, καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

011 Εφαρμογές ψεκασμού εκτός θαλάμου ψεκασμού

Κλείσε Θέση Τώρα

012 Εφαρμογές χυτηρίου

Κλείσε Θέση Τώρα

013 Άλλες (μη ψεκαστικές) μέθοδοι εφαρμογής συγκολλητικών και στεγανωτικών ουσιών

Κλείσε Θέση Τώρα

015 Χειρισμός ανοικτού μείγματος, καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

018 Ψεκασμός σε αεριζόμενη καμπίνα, καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

019 Επαγγελματική βαφή - Εφαρμογή σε θάλαμο ψεκασμού

Κλείσε Θέση Τώρα

020 Επίστρωση με πινέλο ή ρολό, χειρισμός ανοικτού μίγματος, καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

022 Επίστρωση με πινέλο ή ρολό, καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

023 Επαγγελματική ζωγραφική - Ζωγραφική με πινέλο ή ρολό

Κλείσε Θέση Τώρα

024 Εφαρμογή με εμβάπτιση ή έκχυση, ανοικτός χειρισμός θερμών ή θερμών χημικών σκευασμάτων (≥ 40°C), καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

033 Ψεκασμός εκτός αεριζόμενου θαλάμου , Ανοιχτός χειρισμός θερμού ή θερμού σκευάσματος, Καθαρισμός και απόβλητα

Κλείσε Θέση Τώρα

034 Επαγγελματική βαφή - Ψεκασμός επιχρισμάτων σε εξωτερικό χώρο