Vänligen välj din utbildning:

Den nya REACH-begränsningen kräver att arbetstagare som hanterar diisocyanater genomgår utbildning beroende på hur de används. Förordningen definierar tre utbildningsnivåer: grundläggande utbildning (nivå I), utbildning på mellannivå (nivå II) och avancerad utbildning (nivå III). Innehållet i utbildningarna har utvecklats av experter inom området EHS. 

Hint: Om du endast väljer den allmänna utbildningen ska du vara medveten om att den mellanliggande och avancerade utbildningen som nämns i Reach-begränsningen bilaga XVII post 74 inte ingår. Alla andra tillämpningssektorer inkluderar redan den allmänna utbildningen och det finns inget behov av att välja den allmänna utbildningen ytterligare.   

För att registrera en grupp praktikanter, använd vår  Admin Account. Observera att varje praktikant ska ha en giltig e-postadress och att registrering av flera personer med samma e-postadress kommer att skapa fel.

 

! Vänligen välj språk för din utbildning i det övre högra hörnet innan du registrerar dig!

Vi publicerar utbildningarna i vågor, just nu finns utbildningarna om lim och tätningsmedel tillgängliga på ditt språk:

Tillämpningssektorer

Grundläggande utbildning

Grundläggande utbildning

Denna utbildning omfattar endast grundutbildningen (nivå 1). - 045

Lim och tätningsmedel

Lim och tätningsmedel

Här hittar du utbildningar för personal som applicerar PU-lim eller tätningsmedel:

Byggnation

 • PU-skum med en komponent - 048

 • fogtätningsmedel - 48

 • lim och beläggningar för golv - 049 (inkluderar 048)

 • Injektionshartser för sprickor - 050 (inkluderar 048) 

 • Rörmokeri - 048

Andra yrkesmässiga tillämpningar

 • Reparation av fordon - 048

 • Snickeri - 048

 • Andra tillämpningar - 048

Industriell användning av polyuretanlim

Coatings

Coatings 

Here you can find trainings for workers who apply:

 • Coatings by brush or roller
 • Coatings by dipping or pouring 
 • Spray-coat in a ventilated booth
 • Spray-coat outside a ventilated booth
 • Diisocyanates containing inks in print shops

These training also cover Polyurea applications.

 

 

Elastomers and Fibers

Elastomers and Fibers

Here you can find trainings for workers in factories, 

 • Producing moulded parts 
 • Producing TPU
 • Producing elastic fibers

Styva isoleringsskum

Styva isoleringsskum

Här kan du hitta utbildningar för arbetstagare

 • tillverkning av isoleringsskum i fabriker

 • applicering av sprayskum (omfattar även polyurea)  

 

(Semi-) flexibla skum

(Semi-) flexibla skum

Här kan du hitta utbildningar för arbetstagare

 • i fabriker som tillverkar flexibel slabstock-skum

 • I fabriker som tillverkar flexibelt formgjutet skum

Wood and Foundry

Wood and Foundry

Here you can find training for workers in factories, 

 • producing Wood Component Products
 • applying Diisocyanates in Foundry Applications

Manufacturing of mixtures containing Diisocyanates / Other Uses

Other Uses

Here you can find trainings for the following tasks:

 • Cleaning and Waste
 • Maintenance and repair
 • Handling open mixtures 
 • Manufacturing and formulation Diisocyanates- containing products

Hint: Should you not find a specific training path, follow the general training.
 

Filters

Tillgängliga utbildningar

Registrera

003 Sprutning i ventilerat bås, hantering av öppna blandningar, rengöring och avfall

Registrera

005 - Beläggning med pensel eller rulle, hantering av öppna blandningar, rengöring och avfall

Registrera

007 - Doppning eller hällning, hantering av öppna blandningar, rengöring och avfall

Registrera

011Sprutning utanför en sprutbox

Registrera

012 Foundry Applications

Registrera

013 Andra metoder (utan sprutning) för applicering av lim och tätningsmedel

Registrera

015 Hantering, rengöring och avfall av öppna blandningar

Registrera

018 Sprutning i ventilerad hytt, rengöring och avfall

Registrera

019 Professionell målning - Applicering i sprutbox

Registrera

020 Beläggning med pensel eller rulle, hantering av öppen blandning, rengöring och avfall

Registrera

022 Beläggning med pensel eller rulle, rengöring och avfall

Registrera

023 Professionell målning - Målning med pensel eller roller

Registrera

024 Dipping and Pouring, Open handling of hot and warm formulations (45°C), Cleaning and Waste

Registrera

033 Spraying outside a ventilated booth , Open handling of hot or warm formulation

Registrera

034 Yrkesmålning - Sprutning av beläggningar utomhus