Skip to main content

! Please select the language of your training in the top right corner before your registration !


 

048 Profesionálna aplikácia lepidiel a tmelov / Malé balenia pri teplote okolia

Tréningový program - trvanie približne 30 minút

V tomto webovom školení (program samovzdelávania) sa vyučujú tieto témy:

Modul 1 - Profesionálna aplikácia lepidiel a tmelov / Malé balenia pri teplote okolia

  • Úvod
  • Čo sú diizokyanáty?
  • Ako môže vzniknúť senzibilizácia
  • Osobné zdravie
  • Núdzové opatrenia
  • Behaviorálna bezpečnosť
  • Národné predpisy

Tento program samoštúdia sa končí kvízom. Po úplnom prezretí všetkých modulov a úspešnom absolvovaní kvízu dostanete certifikát, ktorý si môžete stiahnuť vo formáte PDF a vytlačiť.

PoznámkaAk chcete získať prístup ku kvízu, uistite sa, že ste si pozreli všetky moduly.

Ďalšie udalosti

Zistené časové pásmo