Skip to main content

! Please select the language of your training in the top right corner before your registration !


 048 Průmyslová aplikace lepidel a tmelů / Malé obaly při teplotě okolí

Tréninkový program - doba trvání cca 30 minut

V tomto webovém školení (samostudijní program) vyučujeme následující témata:

Modul  1 - Průmyslová aplikace lepidel a tmelů / Malé obaly při teplotě okolí

  • Úvod
  • Co jsou diizokyanáty?
  • Jak může dojít k senzibilizaci
  • Osobní zdraví
  • Nouzová opatření
  • Bezpečnost chování

Tento samostudijní program je zakončen kvízem. Po úplném shlédnutí všech modulů a úspěšném absolvování kvízu obdržíte certifikát, který si můžete stáhnout ve formátu PDF a vytisknout.

Poznámka: Pro přístup ke kvízu se ujistěte, že jste si prohlédli všechny moduly v plném rozsahu.

 

Ostatní akce

Detekované časové pásmo